Vad är miljövänlig städning?

Enligt gällande praxis innebär detta att man använder produkter som har en reducerad miljöpåverkan jämfört med snarlika produkter för samma ändamål.

Varför är miljövänlig kontorsstädning viktig
Vissa städkemikalier som används vid traditionell städning avger dofter och luftpartiklar som kan orsaka irritation i luftvägar och allergiska reaktioner hos både städpersonal och arbetande kontorspersonal. Dessa kemikalier påverkar även vår övriga omgivning som nås via avlopp etc.

Så arbetar vi för att minska problemet
– Vår personal utbildas i hur olika kemikalier påverkar
– Vi använder biologiskt nedbrytbara städkemikalier
– Vi använder produkter med mindre kocentration aggressivt verksamma ämnen
– Använding med rätt blandning av vatten är viktig
– Onödig anvädning av städkemikalier begränsas
– Vi använder doseringsutrustning som minskar risken för överdosering

Kristallklart städservice är förpliktigat att bidra till att hålla arbetsmiljön där både våra kunder och personal verkar så ren och miljövänlig som möjligt. Vi har stor möjlighet att påverka och gör detta genom att använda produkter vars syfte är välgenomtänkta och alltid är miljömärkta. Detta är givetvis ibland en balansgång för att inte kvaliteten på vårt arbete ska påverkas. Men i de flesta fall är det inget problem då produkter för samma ändamål med högre miljömärkning oftast fungerar lika bra, och ibland bättre.
Våra kunder uppskattar att vi har denna ”approach” gällande miljöpåverkan och att vi även har den nödvändiga kunskapen inom användning av städkemikalier som krävs för att kunna fatta miljövänliga beslut.

Kristallklart städservice stödjer