Storstädning av kontor

En eller ett par gånger per år kan det vara en bra idé att storstäda ert kontor. Storstädning är nödvändig inte bara i hemmet utan även på kontoret. Att avsätta lite pengar för en rejäl storstädning är ett bra sätt att få en uppfattning om lokalernas kondition samt även förebygga och minska besvär hos kontorspersonalen orsakat av eftersatt städning. Följande påverkar ert behov av storstädning av kontoret;

 • Hur mycket kontoret används och av hur många
 • Hur den löpande städningen är utformad/sköts
 • Lokalen utformning, tex öppet kontorslandskap och ytskikt påverkar
 • Vad för typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna
 • Allergier och liknande hos kontorspersonalen

Städning av hårda ytskikt

Kontorsytor belastas en hel del under ett arbetsår. Matrester, kaffefläckar, damm och liknande år kontoret att se ofräscht ut och påverkar personal och kunder. Vi storstädning är städning av hårda ytskikt alltid en prioriterad del av städningen. Alla lösa partiklar som tex damm avlägsnas först och därefter använder man fukt/vätskebaserde metoder för att följa upp för att få ett perfekt och rent resultat. Det är viktigt att denna typ av städning utförs med hänsyn till ytskickens typ och vad de tål. Tex använder man inte tensidbaserade medel som exempelvis Ajax på ett oljat trägolv då du tvättar bort en del av den skyddande oljan på det sättet. Rätt metod för rätt ytskick och inte minst rätt val av städkemikalier. Om möjligt använder vi städkem med så liten påverkan som möjligt för allergiskt känsliga personer. Självklart har vi en intern plan och inarbetade metoder för hur vi ska arbeta och vad som fungerar.

Elektronik, datorer m.m
Datorer och kopiatorer m.m används hela dagarna på kontor. De samlar på sig mycket damm och är ohygienska att röra vid då så många människor arbetar genom att röra vid dem. Att städa dessa arbetsstationer är viktigt för arbetsmiljön men det måste göras med rätt metoder för att inte skada elektroniskt känslig utrustning. Vi är utbildade i hur datorarbetsplatser städas. Komprimerad luft i kombination med speciella wipes avsedda för LCD skärmar är viktig utrustning. Microfiber kan repa skärmar och det är även viktigt att utföra omfattande arbete med elektronik med antistatiska städhandskar.

Städning av konferensrum, mötesrum

Anställda och företagets kunder spenderar mycket tid på kontorets mötesrum. Det är troligt att du under och runt konferansstolar och bord hittar en del ingrodda rester av mat och kaffe. Hur måga gånger har ni på ert företag själva fått städa konferansrummet inför viktiga kundmöten? När ni anlitar en städfirma bör ni förvänta er att man har extra bra koll på ytor på ert kontor där ni har möten. Att storstäda mötesrum kräver mycket microfibertrasor och städkem som avlägsnar lukt och mat/dryckesrester. Man behöver torka noga även på sittytor och stol samt bordsben. Golv ska städas noga och i synnerhet heltäckande mattor kan behöva en rejäl uppfräschning via mattvätt för att släppa lukt av intorkade matrester och kaffe.

Städning av lunchrum för personalen


På kontoret är lunchrummet ofta de mest stökiga ytorna. När man städar i dessa utrymmen är det viktigt att göra det grundligt. Ytor som behöver extra uppmärksamhet är de som sällan städas i veckostädningen. Detta är inuti vitvaror, avlägsnande av gammal mat i kyl, frys och andra skåp. Alla dessa ytor städas med effektiva non-toxic rengöringskem. Områden under diskhon samt runt och inuti sopkärl är ofta en stor anledning till lukt och städas grundligt och desificeras. Ett bra städtips vi kan dela med er är att hålla microugnar rena invändigt genom att koka vatten i micron några minuter. Vattenångan löser upp matrester som sedan lätt kan avlägsnas helt utan kemikalier. I lunchrummet är det extra viktigt med ett välbehandlat golv. Golvytor utan ytbehandling tenderar att i porer samla på sig smuts och därmed lukt. Självklart kan vi även erbjuda golvvård för de flesta golvtyper och utföra detta korrekt till ett vettigt pris.

Toalettstädning

Det är ett av områdena som bör vara städfirmans primära fokus på ditt kontor. Toaletterna är själva centrum för bakterier, dålig lukt och andra ohygieiska angelägenheter på ert kontor. Toaletter bör regelbundet skötas klanderfritt och desificeras samt städas noga. Särskilt runt och under sanitär utrustning är områden där brister i städning ofta upptäcks. Utöver att städa din toalett på ett korrekts sätt regelbundet finns det en del tips vi kan bidra med för att öka toaletterns status när det gäller fräschet. Exempelvis;

 • Installera non-tocuh tvål och pappersautomater som minskar smittspridning på era toaletter.
 • Installera doftspridare på timer>
 • Använda krökta toaborstar som håller toalettstolen 30% renare och minskar urindoft
 • Använda låg ph produkter på toaletter för att bryta ner tvål och kalkrester utan gifter
 • Vi har även omfattande kunskap om vilket förbrukningspapper som är mest kostnadseffektivt, det är inte alltid det man tror…

Övrig dammtorkning
På ditt kontor bör dammtorkning skötas på schemlagt sätt där ytor hålls dammfria. Det ska inte vara dammigt när man städar utan man ska städa för att hålla dammet borta. I samband med storstädning brukar man ta ytor och detaljer som normalt inte städas i den reguljära städningen. Detta kan vara exempelvis:

 • Över 180 cm höjd
 • Ventilinsatser och fläktintag
 • Bakom gardiner och persienner
 • Bakom och under kopiator (en högpotent dammfälla)
 • Högt sittande karmar
 • Bakom hyllor och element som kan nås
 • Högs sittande armaturer

Golvvård, mattvätt m.m

Har ni plast eller linoleumgolv finns det ett ofrånkomligt behov av vaxning och underhåll av dessa golvytor. Hur stort ditt kontors behov är bestäms av,

 • Hur golven används
 • Hur de städas i veckostädningen
 • Vilken typ av golvvårdsystem som använts

Genom att använda rätt golvvårdssystem kan man på sikt sänka sina kostnader för golvvård med ca 50%, och ständigt ha fina och glänsande golv. Hemligheten ligger i att gör ett korrekt grundarbete och därefter underhålla golven i veckostädningen med medel somm bättrar på golvets skyddande ytskikt. Vi utför även mattvätt och renovering av oljade trägolv.

Fönsterputs och glasskiljeväggar

På våren i synnerhet är en ordentlig fönsterputsning av fasadfönster högt på många kontors önskelista. Det gör en enorm skillnad och ljusintaget ökar markant vilket gör att man känner sig piggare. Även kontorets glasskiljeväggar behöver en rejäl genomgång ca en gång per år. Tejprester avlägsnas samt rutor putsas med gummirakor för att bli helt rena. Karmar och foder rengörs och avfläckas i samband med fönsterputsningen med miraclean som enkelt och helt fritt från kemikalier tar bort fläckar.
Tips; visste du att Yes diskmedel och varmt vatten är enligt många i branchen det bäst fönsterputsmedlet.

Väggar och karmar
Avfläckning av golvlister, karmar och väggar är ett viktigt moment i städningen av ett kontor. Dörrblad brukar behöva avfläckas regelundet i synnerhet nedre delen av dörren. De är viktigt att avfläckning utförs med så lite städkem som möjligt. Dels för att minska risken för missfärgning av väggytor men även för att reducera risk för personer med känsliga luftvägar. Det finns nyare metoder som är helt kemfria och som fungerar fantastiskt, vi tänker då på miaclean svampen.

Är du intresserad av en offert på storstädning av ert kontor?
Hör av dig till oss för prisuppgiter och information 031-202145.